dilluns, 28 de juliol de 2014

LA NORMATIVA DEL CENTRE
Tota activitat humana està regida per regles. La finalitat de les regles o normes és, precisament, fer possible que una activitat determinada es desenvolupi de la millor manera possible. Tots els països, per primitius que siguin, tenen certes lleis, milers de lleis, que regulen la compra d’una casa, el trànsit als carrers i carreteres, l’educació a tots els nivells, la cacera, els sorolls, la recollida d’escombraries, els bars, els hospitals.

A més, no existeix un sol joc sense regles: ens calen regles per saber com es mouen les fitxes, quan és gol o qui guanya un partit. I per promoure una bona convivència també calen regles.ACTIVITAT  1 (reflexió en grup)

1. Què ens vol transmetre el vídeo?
2. Comenta un parell de normes que hi hagi dins el teu entorn familiar. Què passa si no es compleixen?
3. Què s'ha de fer quan un company no vol complir una regla, per exemple en un joc? 


ACTIVITAT 2 (normes de convivència del centre). Grups de 4 o 5


• Quines regles del centre considereu imprescindibles perquè tots els alumnes convisquin tranquil·lament? Què fareu si veieu companys que no les compleixen?
• Quines dues normes t’agraden més, i quines dues normes t’agraden menys. Expliqueu el perquè.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada