dijous, 11 de setembre de 2014

NORMATIVA DEL CENTRE
Tota activitat humana està regida per regles. La finalitat de les regles o normes és, precisament, fer possible que una activitat determinada es desenvolupi de la millor manera possible. Tots els països, per primitius que siguin, tenen certes lleis, milers de lleis, que regulen la compra d’una casa, el trànsit als carrers i carreteres, l’educació a tots els nivells, la cacera, els sorolls, la recollida d’escombraries, els bars, els hospitals... 


El fet que les regles siguin necessàries no justifica qualsevol tipus de regla: pot haver-hi regles injustes que afavoreixen unes persones per sobre d’altres, pot haver-hi regles inútils, pot haver-hi regles ineficaces que no serveixen per a res i pot haver-hi regles autoritàries que s’han imposat sense consultar i sense respectar els altres. Com que generalment totes ens molesten, és molt important distingir entre les bones i les dolentes. 
La rebel·lia contra les regles no és dolenta, quan s’adreça contra les injustes o arbitràries, però és irracional quan ataca les regles justes i necessàries. 


ACTIVITAT  1 (reflexió en grup)


1. Poseu-vos en la pell de la professora del vídeo, com us sentiríeu? Ara poseu-vos en la pell d'un alumne que vulgui aprovar l'ESO, o simplement, imagineu com seria la convivència entre els alumnes d'aquella classe.

2.- Sembla que hi ha regles bones i regles dolentes: quan és bona una regla i quan és dolenta? Cal enumerar tots els aspectes que sorgeixin. 

3. Creus que tota regla o norma ha de contemplar una sanció o conseqüència, justa i proporcionada, per a qui no la compleixi? Si no hi ha sanció prevista, quina seria la diferència entre una norma i un consell?  

4. Què s'ha de fer quan un company no vol complir una regla justa


ACTIVITAT 2 (sobre les normes de convivència del centre). Grups de 4 o 5.

1.- Se us acudeix alguna norma del centre que es pugui suprimir? O a la inversa, alguna norma que faria falta afegir?

2.- Quines dues normes t’agraden més, i quines dues normes t’agraden menys. Expliqueu el perquè.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada