dilluns, 15 de desembre de 2014

AMABILITAT (III)

Per molta gent, practicar l'amabilitat és l'OPCIÓ DE VIDA MÉS INTEL·LIGENT, ja que està demostradíssim que tot allò que sembrem durant el temps, és allò que anem recollint. Si sembrem odi, mentides, males intencions i calúmnies, està clar que allò que rebrem serà odi, mentides, males intencions i calúmnies. I a la inversa, si fomentem actituds i valors positius, el més probable és que rebem coses positives dels altres.

Tu esculls, t'hi atreveixes?
Per reflexionar:

- Alguna vegada t'ha passat que has fet una mala acció i després t'ha retornat a tu? I en positiu?

- Has sentit parlar de les lleis del "karma"? S'assemblaria en aquest fenomen que veiem en el vídeo?

L'EQUIP D'ALUMNES MEDIADORS

Els alumnes que formen l'equip són (de moment):

Salma el Khatib

Queralt Blanch

Jonathan Romero

Àngel Altadill

Pol Garcia


Tots ells són alumnes de 4 d'ESO que a finals del curs passat van fer una formació teòrica i a principis d'aquest curs han assistit com a oïents a les primeres mediacions.

Ara, sota la supervisió del professor-mediador, i després, de forma autònoma, ens ajudaran a crear un clima de millor convivència en el centre. 

Gràcies per la vostra aportació !!