ROL DEL MEDIADOR

- El mediador reuneix les persones en conflicte i els explica que treballaran per canviar la situació. La participació és voluntària i allò que es diu és confidencial.


- El mediador no jutja, ni dóna consells, ni pren decisions.- Hi ha tres normes: parlar sense interrompre, evitar les desqualificacions i cooperar en la recerca d'una via de sortida.- Els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos allò que més els satisfà, el poder de decisió és a les seves mans.- Un cop comença la trobada, el mediador escolta cada persona per separat i mira de posar-se en el seu lloc per tal d'entendre com veu la situació, com la fa sentir i què li suposa.- A continuació elabora una definició conjunta del conflicte que reculli les preocupacions de cada part.- Després convida a formular el màxim d'idees creatives i suggeriments per canviar la situació. Els protagonistes del conflicte n'escolliran les dues o tres més interessants i les exploraran, cooperant per buscar la via més satisfactòria pels dos.- Finalment, es pren una decisió de comú acord, el futur compliment de la qual depèn de que, durant la trobada, s'hagin transformat les actituds negatives d'una persona envers l'altra en reconeixement i revalorització mútues.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada